2005

2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2005

5. Program Promocji Zdrowia oraz Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXX/52/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. [...]

4. Program Zadrzewień na terenie Miasta i Gminy Mrocza na lata 2005 - 2010.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVIII/32/05 z dnia 24 marca 2005 r. [...]

3. Wieloletni Plan Inwestycji kanalizacji w Gminie Mrocza na lata 2005-2015.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI/10/05 z dnia 28 stycznia 2005 r.Zał. Nr 1 - Wieloletni Plan Inwestycji kanalizacji w Gminie Mrocza Zmiana 1Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVIII/26/05 z dnia 24 marca [...]

2. Program Odnowy Wsi oraz Zachowania i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego dla miejscowości Drążno, Rościmin, Witosław

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI/9/05 z dnia 28 stycznia 2005 r.Drążno [...]

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2005.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI/3/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. [...]

metryczka