Zarządzenie nr 0050.45.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: "Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I"

Pobierz (243kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (19 marca 2024)
Opublikował: Monika Lahutta (20 marca 2024, 09:21:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181