2022

2022

Zarządzenie Nr 0050.120.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.119.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.118.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.117.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.116.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.115.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.114.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw i Osiedli Gminy Mrocza w zakresie Statutu jednostek pomocniczych Gminy MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.113.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.112.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2022 r.

ws sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.111.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obronności i zarządzania kryzysowego w UMiG w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.108.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu podczas usprawiedliwionej jego nieobecności [...]

Zarządzenie Nr 0050.107.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.106.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.105.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.104.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.103.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.102.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 03 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.101.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.100.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.98.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.97.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.96.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.95.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.94.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w Mroczy, na cele budowlane [...]

Zarządzenie Nr 0050.93.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji i określenia procedury przeprowadzenia publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.92.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz wyznaczenia Zespołu Redakcyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.91.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.89.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Pozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.88.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Nr 0050.87.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.86.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.85.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.84.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 maja 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za I kwartał 2022 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.83.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.80.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.77.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4 [...]

Zarządzenie Nr 0050.74.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.73.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Mrocza oraz Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.71.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy ul. Łobżenicka 11C [...]

Zarządzenie Nr 0050.70.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.68.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.69.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w MroczyAktualizacja danych w Zarządzeniu Nr 0050.70.2022 [...]

Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.66.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowejTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.61.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.59.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony DanychTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rokTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnychTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywatela Ukrainy [...]

Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywatela Ukrainy [...]

Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywatela Ukrainy, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywatela Ukrainy [...]

Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywatela Ukrainy, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy ul. Łobżenicka 11CTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za IV kwartał 2021 rokuTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 07 marca 2022 r.

w sprawie wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.43.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 07 marca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4Treść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.37.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.36.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, jednostkach organizacyjnych Gminy Mrocza oraz w Zakładach Pracy [...]

Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2022 r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji do szacowania skutków porywistego wiatru i burz na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz kierowników jednostek organizacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.28.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 lutego 2022 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rokTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej pracTreść zarządzeni [...]

Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 stycznia 2022 r.

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych [...]

Zarządzenie Nr 0050.23.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2022 r.

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby prowadzonych postępowań należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2022 r.

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby prowadzonych postępowań należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby prowadzonych postępowań należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.19.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r. maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r. ze środków na doskonalenie [...]

Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu osiedlowego jednostek pomocniczych - Osiedli Miasta MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonego do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej [...]

Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2022 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.11.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 1 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2022 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie powierzenia realizacji projektu objętego grantem "Akademia Rodziny II edycja", na który Gmina Mrocza zawarła umowę powierzenia grantu nr 54/2021 z dn. 30.11.2021 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Burmistrza i Gminy Mrocza z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 03 stycznia 2022 r.

w sprawie oddania w użyczenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy przy ul. Łobżenickiej 11 C [...]

metryczka