Zarządzenie Nr 0050.1.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

pobierz (110kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (2 stycznia 2024)
Opublikował: Daria Mikołajczak (5 stycznia 2024, 13:23:46)

Ostatnia zmiana: Monika Lahutta (9 stycznia 2024, 09:16:50)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244