Konkursy

Konkursy

Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 4

Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 4 na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy [...]

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 3

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku.  [...]

Otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2021 roku

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) oraz uchwały Nr XXXI/246/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na [...]

Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 a wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2021 roku.

Na podstawie art. 11 ; art 13; art 14 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 1057)ogłasza sięOTWARTY KONKURS OFERT nr 1/2021na wykonanie zadania [...]

metryczka