Realizacja budżetów

Realizacja budżetów

Wykonanie budżetu Gminy Mrocza za pierwsze półrocze 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku [...]

Wykonanie budżetu Gminy Mrocza za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. [...]

Wykonanie budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.685.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu [...]

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Mrocza za 2010r

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy w Mroczy za rok 2010 [...]

metryczka