Komunikat - Dowóz uczniów od dnia 1 stycznia 2018r.KOMUNIKAT

DOWÓZ UCZNIÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2018r.Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2018r. zostaje rozszerzone uprawnie do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkola, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym.


Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkola, dla których Gmina Mrocza nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. poz. 4159) od dnia 1 stycznia 2018r. prawo do bezpłatnego transportu i opieki w ramach obowiązujących kursów przysługuje również:


  1. dzieciom 5-cio i 6-cio letnim do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli droga dziecka z domu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej przekracza 2 km (dotychczas 3 km),


  1. uczniom klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjalnych, jeżeli droga ucznia z domu do szkoły , w której obwodzie uczeń mieszka przekracza 2 km

(dotychczas:

- uczniowie klas I-IV 3 km,

- uczniowie klas V-VIII 4 km,

- uczniowie gimnazjum 4 km).

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego transportu i opieki przez dzieci 5-cio i 6-cio letnie, uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych, których droga z domu odpowiednio do Przedszkola Miejskiego w Mroczy, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej (w Witosławiu oraz Mroczy) oraz szkoły podstawowej (w Mroczy wraz z oddziałami gimnazjalnymi oraz w Witosławiu) przekracza 2 km, jest złożenie wniosku przez rodzica do dyrektora szkoły (przedszkola) do 18 dnia miesiąca poprzedzającego dowożenie.


Druk wniosku do pobrania przez rodziców w biurze szkoły/przedszkola.


                                                                              Hanna Polewczyńska
                                                                              Dyrektor GZOO w Mroczy

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (6 grudnia 2017)
Opublikował: Katarzyna (7 grudnia 2017, 08:52:30)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (7 grudnia 2017, 08:56:00)
Zmieniono: Edycja tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 534