Przetarg: Przewóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mrocza od IX.2018 - VI.2019r.

Zamawiający: GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W MROCZY
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr sprawy: GZOO.252.1.01.2018
Termin składania ofert: 07.06.2018 r. godz. 08:45 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I (5349kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.II (7447kB) pdf
Załącznik nr 1 - Oferta (96kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy (19kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy (23kB) plik
Załącznik nr 4 - wykaz osób (18kB) plik
Załącznik nr 5 - oświadczenie posiadane uprawnienia (12kB) plik
Załacznik nr 6 - Wykaz sprzętu (19kB) plik
Załącznik nr 7 -Wykaz usług (15kB) plik
Załącznik nr 8 - Oświadczenie Grupa kapitałowa (15kB) plik
Załacznik nr 9 - Projekt umowy (130kB) plik
Załącznik nr 10 - Oświadczenie zezwolenia (12kB) plik
Ogłoszenie o zamówieniu (6860kB) pdf


Uwaga Wykonawcy!!!
Zmianie ulega treść załącznika nr 10 do SIWZ, proszę o zapoznanie się z niżej wskazanym pismem i pobraniem załącznika nr 10 po zmianie.

Pismo-zmiana załącznika nr 10 (502kB) pdf
Załacznik nr 10 po zmianie (13kB) plik

Informacja z otwarcia ofert (588kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania (487kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lasota-Woźny (24 maja 2018)
Opublikował: Katarzyna (24 maja 2018, 13:43:31)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (13 czerwca 2018, 14:00:55)
Zmieniono: dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 893