Przetarg: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 75.000 litrów.

Zamawiający: GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W MROCZY
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr sprawy: GZOO.252.1.01.2017
Termin składania ofert: 17.01.2017 r. godz. 09:45

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.I (6370kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II (3977kB) pdf
Oferta (32kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (18kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (23kB) plik
Załącznik Nr 4 Wykaz dostaw (19kB) plik
Załącznik nr 5 - projekt umowy (42kB) plik
Załącznik Nr 6 - grupa kapitałowa (15kB) plik
Ogłoszenie o zamówieniu (4213kB) pdf

---------------
Informacja z otwarcia ofert (439kB) pdf
------------
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (563kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lasota-Woźny (9 stycznia 2017)
Opublikował: Katarzyna (9 stycznia 2017, 14:50:05)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (20 stycznia 2017, 13:15:14)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 674