Przetarg nieograniczony: Przewóz dzieci do szkół od I-VI w roku 2017- zakup biletów szkolnych na przewóz uczniów do i ze: SP w Mroczy i Witosławiu oraz Gimnazjum w Mroczy

Przetarg nieograniczony: Przewóz dzieci do szkół od I-VI w roku 2017- zakup biletów szkolnych na przewóz uczniów do i ze: SP w Mroczy i Witosławiu oraz Gimnazjum w Mroczy. 

Zamawiający: GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W MROCZY
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr sprawy: GZOO.252.5.01.2016
Termin składania ofert: 23.12.2016 r. godz. 07:45

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I (6948kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II (4271kB) pdf
Załącznik nr 1 - Oferta (71kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (19kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (38kB) plik
Załącznik nr 4 - Wykaz osób (18kB) plik
Załącznik nr 5 - wymagane uprawnienia (29kB) plik
Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu (18kB) plik
Załącznik nr 7 - wykaz usług (15kB) plik
Załącznik nr 8 - Grupa kapitałowa (15kB) plik
Załącznik nr 9 - projekt umowy (68kB) plik
Ogłoszenie o zamówieniu (4152kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (295kB) pdf
Ogłoszenie o wyniku postępowania (460kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (15 grudnia 2016)
Opublikował: Katarzyna (15 grudnia 2016, 10:15:43)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (23 grudnia 2016, 12:39:22)
Zmieniono: Dodano informację z otwarcia ofert oraz ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 630