Przewóz dzieci do szkół od I-VI w roku 2017

Przetarg nieograniczony: Przewóz dzieci do szkół od I-VI w roku 2017

Zamawiający: GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W MROCZY
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr sprawy: GZOO.252.4.01.2016
Termin składania ofert: 06.12.2016 r. godz. 09:45

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I (7466kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II (4615kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu (7060kB) pdf
Zalącznik nr 1- Oferta (77kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (19kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (23kB) plik
Załącznik nr 4 - Wykaz osób (18kB) plik
Załącznik nr 5 - wymagane uprawnienia (12kB) plik
Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu (18kB) plik
Załącznik nr 7 - wykaz usług (15kB) plik
Załącznik nr 8 - Grupa kapitałowa (15kB) plik
Załącznik nr 9 - projekt umowy (95kB) plik

Informacja z otwarcia ofert (404kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania (689kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (28 listopada 2016)
Opublikował: Katarzyna (28 listopada 2016, 12:02:59)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (9 grudnia 2016, 10:00:31)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483