Przetarg: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 25.000 litrów.Przetarg nieograniczony: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości  25.000 litrów. 

Zamawiający: GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W MROCZY
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr sprawy: GZOO.252.3.01.2016
Termin składania ofert: 14.10.2016 r. godz. 09:45

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (9928kB) pdf
Oferta (32kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (18kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (22kB) plik
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw (19kB) plik
Załącznik nr 5 - wzór umowy (40kB) plik
Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa (15kB) plik
Ogłoszenie o zamówieniu (4611kB) pdf
--------------------------------------------------------------------------
Informacja z otwarcia ofert (448kB) pdf
--------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (525kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lasota-Woźny (6 października 2016)
Opublikował: Katarzyna (6 października 2016, 10:06:45)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (24 października 2016, 09:27:00)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 666