Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 50 000 litrów

Termin składania ofert:  15 września 2023 r. do godz. 09:00
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym przez e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Otwarcie ofert: 15 września 2023 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu (122kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (14939kB) pdf
Załącznik nr 1 (76kB) word
Załącznik nr 2 (47kB) word
Załącznik nr 2A (44kB) word
Załącznik nr 3 (37kB) word
Załącznik nr 4 (38kB) word
Załącznik nr 5 (39kB) word
Załącznik nr 6 (32kB) word
Załącznik nr 7 (88kB) word

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (161kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (276kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (587kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Babiarz-Synakiewicz (7 września 2023)
Opublikował: Katarzyna (7 września 2023, 11:45:18)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (20 września 2023, 12:26:02)
Zmieniono: dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319