Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 35 000 litrów

Termin składania ofert:  24 stycznia 2023 r. do godz. 09:00 przez e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08daf7d4-6158-81e2-b5dd-d800117437af

Otwarcie ofert: 24 stycznia 2023 r.  o godz. 10:00
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszenie o zamówieniu (118kB) pdf
SWZ (8338kB) pdf
Załącznik nr 1 OFERTA (74kB) word
Załącznik nr 2 (47kB) word
Załącznik nr 2A (44kB) word
Załącznik nr 3 (37kB) word
Załącznik nr 4 (37kB) word
Załącznik nr 5 (38kB) word
Załącznik nr 6 (32kB) word
Załącznik nr 7 Projekt Umowy (84kB) word

Informacja o kwocie jaką Zamawiająca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (156kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (230kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (411kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Babiarz-Synakiewicz (16 stycznia 2023)
Opublikował: Alicja Boć (16 stycznia 2023, 16:48:33)

Ostatnia zmiana: Alicja Boć (27 stycznia 2023, 14:14:26)
Zmieniono: zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 590