Przetarg: Przewóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkola od I.2023 r.-XII.2023r.

Termin składania ofert:  12.12.2022 r. do godz. 09:00 przez e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-829dd227-7165-11ed-aea3-5a7c432eaced

Otwarcie ofert: 12.12.2022 r. o godz. 10:00
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Specyfikacja Warunków Zamówienia (5480kB) pdf
Załącznik nr 1 OFERTA (90kB) word
Załącznik nr 2 (49kB) word
Załącznik nr 2A (46kB) word
Załącznik nr 3 (38kB) word
Załącznik nr 4 (33kB) word
Załącznik nr 5 (31kB) word
Załącznik nr 6 (36kB) word
Załącznik nr 7 (32kB) word
Załącznik nr 8 (39kB) word
Załącznik nr 9 (32kB) word
Załącznik nr 10 Projekt Umowy (203kB) word

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania pn. ,,Przewóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkola od I. 2023 r. do XII.2023 r.' (240kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (377kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (803kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Babiarz-Synakiewicz (1 grudnia 2022)
Opublikował: Alicja Boć (1 grudnia 2022, 12:36:24)

Ostatnia zmiana: Alicja Boć (20 grudnia 2022, 14:58:52)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 685