Przewóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkola od IX.2022 r. do XII.2022r.

Termin składania ofert:  30.06.2022 r. do godz. 09:00 przez miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/

Otwarcie ofert: 30.06.2022 r. o godz. 10:00

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/

Specyfikacja Warunków Zamówienia (5434kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Oferta (89kB) word
Załącznik Nr 2 (49kB) word
Załącznik Nr 2A (46kB) word
Załącznik Nr 3 (37kB) word
Załącznik Nr 4 (33kB) word
Załącznik Nr 5 (31kB) word
Załącznik Nr 6 (36kB) word
Załącznik nr 7 (33kB) word
Załącznik Nr 8 (39kB) word
Załącznik Nr 9 (32kB) word
Załącznik Nr 10 - projekt umowy (201kB) word
Ogłoszenie o zamówieniu (3821kB) pdf
Informacia o zmianie SWZ i projektu umowy (315kB) pdf
Informacja o kwocie jaką Zamawiająca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (175kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (463kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (791kB) pdf

metryczka


Wytworzył: z upoważnienia Dyrektora Agnieszka Maison (20 czerwca 2022)
Opublikował: Alicja Stachowska (20 czerwca 2022, 13:23:58)

Ostatnia zmiana: Alicja Stachowska (12 lipca 2022, 10:09:50)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 527