Przetarg: Przewóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkola od IX.2021r.-VI.2022r.


Termin składania ofert:  21.06.2021r. do godz. 09:00 przez miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/

Otwarcie ofert: 21.06.2021r. o godz. 10:00

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/

Specyfikacja Warunków Zamówienia (9964kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Oferta (86kB) word
Załącznik Nr 2 (46kB) word
Załącznik Nr 2A (43kB) word
Załącznik Nr 3 (37kB) word
Załącznik Nr 4 (33kB) word
Załącznik Nr 5 (30kB) word
Załącznik Nr 6 (36kB) word
Załacznik Nr 7 (33kB) word
Załącznik Nr 8 (38kB) word
Załącznik Nr 9 (32kB) word
Załącznik Nr 10 - Projekt umowy (193kB) word
Ogłoszenie o zamówieniu (137kB) pdf
Informacja o kwocie jaką Zamawiająca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (173kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (276kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (659kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (11 czerwca 2021)
Opublikował: Katarzyna (11 czerwca 2021, 10:27:50)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (1 lipca 2021, 11:16:01)
Zmieniono: dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 658