Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 79.500 litrów.

Zamawiający: GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W MROCZY
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr sprawy: GZOO.252.1.2020
Termin składania ofert: 01.12.2020r. godz. 08:45

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1108kB) pdf
Załącznik Nr 1-Oferta (52kB) word
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków (33kB) word
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu (37kB) word
Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw (36kB) word
Załącznik Nr 5-Projekt umowy (68kB) word
Załącznik Nr 6-Grupa kapitałowa (29kB) word
Ogłoszenie o zamówieniu (4784kB) pdf

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy (371kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (451kB) pdf
Wybór najkorzystniejszej oferty (340kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lasota-Woźny (20 listopada 2020)
Opublikował: Katarzyna (20 listopada 2020, 10:18:34)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (11 grudnia 2020, 13:46:10)
Zmieniono: Wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 612