Uchwały

Uchwały

Uchwała Nr 2/2009

W sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mrocza. [...]

Uchwała Nr 1/2009

w sprawie udzielenia opinii projektowi zmiany „Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym" [...]

Uchwała Nr 4/2008

W sprawie wypracowania wniosków i nadania właściwego kierunku rozwoju piłki nożnej w Gminie Mrocza [...]

Uchwała Nr 3/2008

W sprawie wypracowania wniosków do dalszej pracy w sekcjach piłkarskich. [...]

Uchwała Nr 2/2008

Gminna Rada Sportu wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przekazanie środków finansowych na zakup szafy wnękowej do ośrodka sportowego znajdującego się na stadionie miejskim. [...]

Uchwała Nr 1/2008

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekazania sprzętu sportowego złotym medalistom, reprezentantom Gminy Mrocza w XIII Igrzyskach Sportowców Wiejskich „Jabłonowo 2008" [...]

Uchwała Nr 2/2007

W sprawie zaopiniowania kandydatów do stypendiów sportowych na rok 2008 [...]

Uchwała Nr 1/2007

w sprawie udzielenia opinii projektowi „Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym" [...]

Uchwała nr 6/2006

 w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2007 w częsci dotyczącej kultury fizycznej i sportu [...]

Uchwała nr 5/2006

w sprawie opinii na temat zakupu sprzętu sprtowego do hali sportowej przy Gimnazjum w Mroczy [...]

Uchwała nr 4/2006

w sprawie konieczności zakupu regałów, szaf oraz witryn do Ośrodka Hotelowo - Rekeacyjnyego w Mroczy. [...]

Uchwała nr 3/2006

w sprawie zakupu pralki automatycznej do Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego w Mroczy [...]

Uchwała nr 2/2006

sprawie wyrażenia opinii na temat wyboru nawierzchni hali sportowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy. [...]

Uchwała nr 1/2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Rady Sportu w Mroczy [...]

metryczka