Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2011

Ogłoszenie wyników otwartego  konkursu ofert nr 1/2011 
na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2011r.
 
Członkowie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15.02.2011r. celem oceny i wyłonienia oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w składzie:

Przewodniczący komisji – Stefan Kubicki – Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza,
Sekretarz komisji – Joanna Murawiec – podinspektor ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi w UMiG w Mroczy,
Członek komisji – Agnieszka Dulińska  – Kierownik Ref. Promocji i Komunikowania Społecznego w UMiG w Mroczy,
Członek komisji – Małgorzata Konkowska – Kierownik Referatu Finansowo – Budżetowego w UMiG w Mroczy,
Członek komisji – Danuta Oszczak –  Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej 
Członek Komisji – Leszek Karkosz – OSP Mrocza  
na posiedzeniu w dniu 4 marca 2011r. dokonali rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2011  na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w Gminie Mrocza w 2011r.
1.  Rodzaj zadania – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2.  Formy realizacji zadania :
     - rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych
    - organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych,
    - promowanie osiągnięć sportowych.
3. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 25.000,00 zł.
W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert zgłoszono jedną ofertę – Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego “FENIKS” z Mroczy.  
Komisja Konkursowa po ocenie formalno - merytorycznej zgłoszonej oferty przyznała LUKS “FENIKS” dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania pn. “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2011 roku”.  

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (8 marca 2011)
Opublikował: Joanna Murawiec (8 marca 2011, 10:32:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2744