Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Informujemy, że od 26 września 2023 roku trwają konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Do 3 października 2023 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać uwagi dotyczące projektu programu. Projekt programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajduje się poniżej.

Uwagi można zgłaszać do Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji, pocztą tradycyjną na adres tut. urzędu, mailowo na adres: promocja@mrocza.pl lub telefonicznie: 52 386 74 23/24.

Załącznik nr 1 (27kB) word

Załącznik nr 2 (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (26 września 2023)
Opublikował: Kinga Łusiak (26 września 2023, 11:51:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325