Sprawy do załatwienia w GZOO
Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. 2014, poz. 782 ze zm.). 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy  przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Sprawy wpływające do GZOO w Mroczy są ewidencjonowane przez pracownika ds. ogólnoorganizacyjnych, a następnie kierowane do dyrektora GZOO, który dekretuje dane pismo – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.


Skargi i wnioski:

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy 
przyjmuje 
skargi i wnioski 
w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty 
przy ul. Plac 1 Maja 9 
w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 14:00 

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (29 stycznia 2015)
Opublikował: Katarzyna (29 stycznia 2015, 10:14:04)

Ostatnia zmiana: Alicja Boć (20 kwietnia 2023, 10:32:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3355