Program

Program

Krok IV

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/52/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005 r. przyjety został „Programu Promocji Zdrowia oraz Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu „Polski Projekt 400 Miast" dla Miasta i Gminy Mroczą na [...]

Krok III

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, 4 maja 2005 r. powołany został Zespół Koordynacyjny d/s Opracowania i Wdrażania Programu Promocji Zdrowia oraz Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu "PP 400 Miast" dla Miasta i [...]

Krok II

Dnia 29 kwietnia 2005 r. Rada Miejska w Mroczy podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Mrocza do programu pn. "Polski Projekt 400 Miast". [...]

Krok I

Pierwszym etapem umożliwienia rozpoczęcia prac nad stworzeniem programu było powołanie w tym celu koordynatora wieloletniego programu. [...]

metryczka