Zarządzenie nr 0050.59.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2024 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Zakup nowego mikrobusa, do przewozu osób z niepełnosprawnościami na zajęcia służące rehabilitacji, w celu wyrównywania różnic między regionami”

Pobierz (251kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (4 kwietnia 2024)
Opublikował: Monika Lahutta (5 kwietnia 2024, 07:35:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142