Przewóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkola od I.2024 r.-XII.2024 r.

Termin składania ofert:  5 grudnia 2023 r. do godz. 09:00

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym przez e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Otwarcie ofert: 05 grudnia 2023 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu (4326kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (11135kB) pdf
Załącznik nr 1-Oferta (91kB) word
Załącznik nr 2 (46kB) word
Załącznik nr 2A (42kB) word
Załącznik nr 3 (38kB) word
Załącznik nr 4 (34kB) word
Załącznik nr 5 (32kB) word
Załącznik nr 6 (36kB) word
Załącznik nr 7 (33kB) word
Załącznik nr 8 (35kB) word
Załącznik nr 9 (32kB) word
Załącznik nr 10 (206kB) word

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (174kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (319kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (950kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Babiarz-Synakiewicz (27 listopada 2023)
Opublikował: Katarzyna Lasota-Woźny (27 listopada 2023, 12:38:54)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Lasota-Woźny (12 grudnia 2023, 14:55:07)
Zmieniono: Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 194