Zarządzenie Nr 0050.183.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 listopada 2023 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości znajdujących się a terenie gminy Mrocza oraz PSZOK"

Pobierz (49kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (23 listopada 2023)
Opublikował: Monika Lahutta (23 listopada 2023, 08:31:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177