Zakup oleju opałowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy


Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.) na zadanie pn. ”Zakup oleju opałowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy”

Ofertę cenową wg załączonego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: zamowienia@mrocza.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 11:00.Zaproszenie do złożenia oferty (75kB) pdf

Zał.1 - Formularz ofertowy (25kB) word
Zał.2 - Istotne postanowienia umowy (103kB) pdf
Zał.3 - Klauzula RODO (130kB) pdf
Informacja o wyborze oferty (58kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kacper Loręcki (20 stycznia 2023)
Opublikował: Kacper Loręcki (20 stycznia 2023, 09:30:26)

Ostatnia zmiana: Kacper Loręcki (1 lutego 2023, 11:57:16)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 604