Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Dostawa agregatu prądotwórczego do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy"

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na zadanie pn. „Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Ofertę cenową wg załączonego wzoru należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: urzad@mrocza.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022 r. do godz. 12:00.
Formularz ofertowy (50kB) word
Zaproszenie do złożenia oferty (47kB) pdf
Informacja o wyborze oferty (67kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kacper Loręcki (9 września 2022)
Opublikował: Kacper Loręcki (12 września 2022, 10:06:51)

Ostatnia zmiana: Kacper Loręcki (21 września 2022, 08:48:39)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 583