Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 17 marca 2015 r.


w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nie upoważnione, mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych:
- od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 17 kwietnia 2015 r., w godzinach urzędowania Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, w pok. nr 102, 206, 207 na obowiązujących drukach.

2. Wzory druków – „Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych” udostępnione są na stronie BIP Gminy Mrocza, w zakładce „Wybory – Wybory Prezydenta RP”, a także w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. Pok. nr 102.

3. Publiczne losowanie, w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, o których mowa w art. 182 § 2 pkt 1 w/w ustawy, odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, sala nr 310 – II piętro.

- Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - Pobierz (147kB) word

- Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - Pobierz (232kB) pdfBurmistrz
Miasta i Gminy Mrocza

/-/ Leszek Klesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (17 marca 2015)
Opublikował: Sebastian Mazur (17 marca 2015, 08:26:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476