Szansa na uzyskanie z NFOŚiGW dotacji do pomp ciepła w nowo budowanych domach - program „Moje Ciepło”

Osoby chcące otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. 

Program „MOJE CIEPŁO” – przewiduje wsparcie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Współfinansowaniu inwestycji podlega:
• zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
• zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
• zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.
Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
Kto może liczyć na dotację z NFOŚiGW?
Beneficjantami będą mogły być osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele nowych jednorodzinnych domów. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku, gdzie wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej  (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh/(m2 x rok)  dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh/(m2 x rok) dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.

Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie programu łącznie z wnioskiem o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej: https://www.mojecieplo.gov.pl/

metryczka


Wytworzył: p.o. Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (10 maja 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (10 maja 2022, 11:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324