Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY
W  TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO                                                                                      
 
Na podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2010r  Nr 102, poz. 651 z póżn.zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
 

 
 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w prasie lokalnej „Powiat”
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. tj od dnia 17.06.2013r do dnia 08.07.2013r 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (17 czerwca 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (25 czerwca 2013, 14:38:32)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (25 czerwca 2013, 14:43:23)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1398