Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z dnia 30 kwietnia 2013r.

WYKAZ  LOKALI  MIESZKALNYCH  PRZEZNACZONYCH
DO  SPRZEDAŻY
W  TRYBIE   BEZPRZETARGOWYM  NA  RZECZ   NAJEMCÓW
 
                                       
 
Na podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z póżn.zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
 

 
 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony
zostanie w prasie lokalnej
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. tj od dnia 30.04.2013r do dnia 21.05.2013r. 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (30 kwietnia 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (30 kwietnia 2013, 14:27:03)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (30 kwietnia 2013, 14:29:08)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1351