Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców z dnia 30 kwietnia 2013r.

WYKAZ  LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO  SPRZEDAŻY
W  DRODZE  BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW
          

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                  
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza  podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz najemców.


   
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony  zostanie w gazecie lokalnej –Powiat.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  30.04.2013r  do dnia  21.05.2013r

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (30 kwietnia 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (30 kwietnia 2013, 14:19:05)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (30 kwietnia 2013, 14:24:07)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1077