Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców z dnia 10 grudnia 2012r.

WYKAZ  LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO  SPRZEDAŻY
W  DRODZE  BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                  
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza  podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz najemców.
                                  
   
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony  zostanie w gazecie lokalnej –Powiat.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  10 grudnia  2012r  do dnia  31 grudnia  2012r

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (12 grudnia 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (12 grudnia 2012, 11:56:43)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (12 grudnia 2012, 12:07:04)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1132