Wykaz działem przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 8 sierpnia 2012r.

WYKAZ  DZIAŁEK  PRZEZNACZONYCH
DO  SPRZEDAŻY
W  DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGONa podstawie art.35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz działek  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 


Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w gazecie lokalnej -Powiat Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08.08. 2012r. do dnia 29.08. 2012r.

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (8 sierpnia 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (8 sierpnia 2012, 14:08:43)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (8 sierpnia 2012, 14:22:09)
Zmieniono: Wprowadzanie danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1121