Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2 maja 2012r.


 
 
WYKAZ  DZIAŁEK  PRZEZNACZONYCH   DO  SPRZEDAŻY
W  TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO


                                       
 
Na podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2010r  Nr 102, poz. 651 z póżn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
 

 

 
 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w prasie lokalnej
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. tj od dnia 02.05.2012r do dnia 22.05.2012r 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (2 maja 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 maja 2012, 09:27:22)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (11 maja 2012, 09:33:30)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1583