WYKAZ DZIAŁEK BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz działek  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w gazecie lokalnej -Powiat

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07.10.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (10 października 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (10 października 2011, 10:53:15)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (20 października 2011, 09:32:41)
Zmieniono: Korekta daty wywieszenia wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2046