WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT (Znak sprawy: RRG.6845.02.2011 r).

Znak sprawy: RRG.6845.02.2011 r
Mrocza, dnia 15 września 2011 r


Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Dz 2004 r, nr 261, poz. 2603 z późń. zm.) przeznacza do dzierżawy w 2011 roku niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Mrocza.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy bip.mrocza.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni.Objaśnienia do wykazu:
1.Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych
2.Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 109 lub telefonicznie pod numerem tel. (052) 3867410 wew. 27 lub 37.
3.Dzierżawca wyłoniony zostanie na podstawie postępowania przetargowego.
Wywieszono na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – 26.09.2011 r.

Zdjęto z tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy - …………………………..

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (26 września 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (26 września 2011, 10:54:25)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (26 września 2011, 11:00:47)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1160