WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (Drzewianowo).

Na podstawie art.35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w gazecie lokalnej -Powiat

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 sierpnia 2011r. do dnia  5 września 2011r.metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (16 sierpnia 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (16 sierpnia 2011, 09:11:32)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (16 sierpnia 2011, 09:38:56)
Zmieniono: Modyfikacja umiejscowienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1790