WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w gazecie lokalnej -Powiat

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 22.03.2011r. do dnia 11.04.2011r.

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (22 marca 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (22 marca 2011, 13:50:27)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (22 marca 2011, 13:57:31)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1426