WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCÓW

Na podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004r  Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
                                       
 


Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w prasie lokalnej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. tj od dnia 08.03.2011r do dnia 28.03.2011r.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (10 marca 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (10 marca 2011, 11:00:24)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (10 marca 2011, 11:17:14)
Zmieniono: Dodanie wiersza

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1547