WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WYKAZ  DZIAŁEK    PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY W  DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz działek  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 


Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w gazecie lokalnej -Powiat

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06.12.2010r. do dnia  27.12.2010r.

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (6 grudnia 2010)
Opublikował: Daniel Kończak (6 grudnia 2010, 12:42:01)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (14 kwietnia 2011, 07:34:28)
Zmieniono: Zmiana podstawy prawnej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1522