Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Jeziorkach Zabartowskich, oznaczonej nr 44/2, na okres 3 lat z dnia 27 września 2019r.

Pobierz ogłoszenie (105kB) pdf
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (27 września 2019)
Opublikował: Arleta Fridehl (27 września 2019, 12:22:52)

Ostatnia zmiana: Arleta Fridehl (2 października 2019, 07:57:30)
Zmieniono: dodanie informacji RODO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 605