Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 54/5 położonej we Wielu z dnia 22 lipca 2013r.

Mrocza, dnia 22.07.2013 r.
Znak sprawy: RR.6845.33.2013
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 54/5  POŁOŻONEJ WE WIELU Z DNIA 22.07.2013 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 22 lipca 2013 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Plac 1 Maja 20, sala 205, został rozstrzygnięty I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki o pow. 0,3000 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/5, na okres do 3 lat, położonej we Wielu, zapisanej w Księdze Wieczystej BY1N/00009169/4, stanowiącej własność Gminy Mrocza.
Do przetargu przystąpił jeden oferent.
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 2,1548 dt wartości żyta na 1 rok.
Stawka osiągnięta w przetargu wyniosła 2,4000 dt wartości żyta na 1 rok.
Dzierżawcą nieruchomości została Pani Jadwiga Grześk.
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni.
 

                                                                                            Z up.  Burmistrza
                                                                                              Stefan Kubicki
                                                                                Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (22 lipca 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (22 lipca 2013, 15:01:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178