Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 18/15 położonej w Witosławiu z dnia 01 lipca 2013r.

Mrocza, dnia 01.07.2013 r.

Znak sprawy: RR.6845.30.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 18/15 POŁOŻONEJ W WITOSŁAWIU Z DNIA 01.07.2013 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 01 lipca 2013 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Plac 1 Maja 20, sala 205, został rozstrzygnięty I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki o pow. 0,0428 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/15, na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, zapisanej w KW 18358 N, stanowiącej własność Gminy Mrocza. Do przetargu zostali dopuszczeni wszyscy oferenci (2 osoby). Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 0,1498 dt wartości żyta na 1 rok. Najwyższa stawka osiągnięta w przetargu wyniosła 5,0000 dt wartości żyta na 1 rok. Komisja postanowiła, że przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona Panu Dariuszowi Wieczorek, z uwagi na najwyższą oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego. Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni.


                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
                                                                                Leszek Klesińskimetryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (1 lipca 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (1 lipca 2013, 21:19:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1151