Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 98/4 położonej w Wyrzy z dnia 3 czerwca 2013r.

Mrocza, dnia 03.06.2013 r.
Znak sprawy: RR.6845.23.2013
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 98/4
POŁOŻONEJ W WYRZY Z DNIA 03.06.2013 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 03 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Plac 1 Maja 20, sala 205, został rozstrzygnięty I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki o pow. 6,2959 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/4, na okres do 3 lat, położonej w Mroczy, zapisanej  w Księdze Wieczystej BY1N/00011823/4, stanowiącej własność Gminy Mrocza.
Do przetargu przystąpił jeden oferent.
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 6,2959 dt wartości żyta na 1 rok.
Stawka osiągnięta w przetargu wyniosła 7,0000 dt wartości żyta na 1 rok.
Dzierżawcą nieruchomości został Pan Marcin Smażyk.
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni.
 

                                                                                                                                            Z up.  Burmistrza
                                                                                Stefan Kubicki
                                                                     Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (3 czerwca 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (3 czerwca 2013, 14:10:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1534