Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 21/7 położonej we Wielu z dnia 09 maja 2013r.

Mrocza, dnia 13.05.2013 r.

Znak sprawy: RR.6845.18.2013
 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 21/7 POŁOŻONEJ WE WIELU Z DNIA 09.05.2013 r.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 09 maja 2013 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza, ul. Plac 1 Maja 20, sala 205, został rozstrzygnięty I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki o pow. 2,8200 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/7, z przeznaczeniem na działalność sportowo – rekreacyjną (działalność turystyczna i wypoczynkowa) na okres do 3 lat, położonej w miejscowości Wiele, zapisanej w KW 12486 N, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Szubinie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nakle nad Notecią, stanowiącej własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega teren o powierzchni 2,8200 ha, stanowiący pastwiska trwałe oraz grunty zakrzewione i zadrzewione.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za opisaną działkę ewidencyjną nr 21/7 wynosi 442,74 zł powiększone o podatek VAT w wysokości 101,83 zł. Razem: 544,57 zł.
W związku z brakiem osób zainteresowanych udziałem w przetargu w/w działki komisja przetargowa stosownie do art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) proponuje przeprowadzenie kolejnego przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości.
Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
 
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni.
 
Wywieszono dnia: 13.05.2013 r.                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza

                                                                                        Leszek Klesiński
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (13 maja 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 maja 2013, 13:19:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1494