Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 520/4 położonej w Mroczy z dnia 16 kwietnia 2013r.

Mrocza, dnia 16.04.2013 r.
Znak sprawy: RR.6845.13.2013
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 520/4 POŁOŻONEJ W MROCZY Z DNIA 11.04.2013 r.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 11 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, sala 205, został rozstrzygnięty I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki o pow. 0,0139 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/4, na okres do 3 lat, położonej w Mroczy, zapisanej w KW 8537 N, stanowiącej własność Gminy Mrocza.
Do przetargu przystąpił jeden oferent.
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 0,0904 dt wartości żyta na 1 rok.
Stawka osiągnięta w przetargu wyniosła 1,0000 dt wartości żyta na 1 rok.
Dzierżawcą nieruchomości został Pan Zbigniew Wiatr.
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni.
 


                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza

                                                                                 Leszek Klesiński
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (16 kwietnia 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (17 kwietnia 2013, 11:54:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1304