Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 118 położonej w Ostrowie z dnia 20 grudnia 2012r.

Mrocza, dnia 20.12.2012r
Znak sprawy.RR.6845.33.2012
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 118
POŁOŻONEJ W OSTROWIE Z DNIA 20.12.2012 R.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 roku o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, sala 205, został rozstrzygnięty drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki o pow. 1,5000 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 118, na okres do 3 lat, położonej w Ostrowie, zapisanej w KW 11821, stanowiącej własność gminy Mrocza.
Do przetargu zostali dopuszczeni wszyscy oferenci ( 3 osoby).
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 9 dt wartości żyta na 1 rok.
Najwyższa stawka osiągnięta w przetargu wyniosła 9,6 dt wartości żyta na 1 rok.
Komisja postanowiła, że przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona Panu Grzegorzowi Płowaś, z uwagi najwyższą stawkę oferowanego czynszu dzierżawnego.
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni od dnia 20.12.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (20 grudnia 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (20 grudnia 2012, 14:48:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1766