Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 107 położonej w Ostrowie z dnia 20 grudnia 2012r.

Mrocza, dnia 20.12.2012r
Znak sprawy: RR.6845.32.2012
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 107
POŁOŻONEJ W OSTROWIE Z DNIA 20.12.2012 R.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, sala 205, został rozstrzygnięty drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki o pow. 2,4100 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 107, na okres do 3 lat, położonej w Ostrowie, zapisanej w KW 11821, stanowiącej własność gminy Mrocza.
Do przetargu zostali dopuszczeni wszyscy oferenci ( 3 osoby).
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 13,1dt wartości żyta na 1 rok.
Najwyższa stawka osiągnięta w przetargu wyniosła18,5 dt wartości żyta na 1 rok.
Komisja postanowiła, że przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona Panu Grzegorzowi Płowaś, z uwagi najwyższą stawkę oferowanego czynszu dzierżawnego.
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni od dnia 20.12.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
 


Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (20 grudnia 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (20 grudnia 2012, 14:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1642